Bạn cần mở link này trên điện thoại để vào Laban Key

Quét mã QR, mở trên điện thoại
Hình chụp bàn phím