Tham gia thử nghiệm tính năng Vuốt Phím


Laban Key mời bạn tham gia sử dụng phiên bản Beta để được trải nghiệm tính năng Vuốt Phím và những cải tiến mới nhất của Laban Key. Thực hiện các bước sau để tham gia chương trình.


Bước 1:

Nhấn vào liên kết này và chọn nút “Become A Tester”.


Bước 2:

Tải Laban key bản mới từ Play Store để cập nhật ứng dụng của bạn.

Để góp ý và báo lỗi trong quá trình sử dụng, bạn vui lòng gửi thông tin ở phần Góp ý bên trong ứng dụng hoặc email về địa chỉ vng.laban@gmail.com. Chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn trong thời gian sớm nhất.