CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “LABAN KEY” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần VNG (“VNG”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 

Giới Thiệu Về Ứng Dụng

Laban Key là bàn phím, bộ gõ tiếng Việt với khả năng gợi ý từ có độ chính xác cao. Laban Key có thiết kế phím hợp lý và tương thích với nhiều thiết bị.

 

Điều khoản về chia sẻ chủ đề lên cộng đồng

1. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung hoặc hình ảnh trong chủ đề mà mình chia sẻ trước các khiếu nại hay pháp luật.

2. Không chia sẻ chủ đề có chứa các nội dung sau:

Quy định xử lý các vi phạm: Các chủ đề được người dùng chia sẻ sẽ được ban quản trị (Laban Key) duyệt trước khi đưa lên kho ứng dụng chia sẻ. Chủ đề khi phát hiện vi phạm sẽ bị xóa ngay lập tức không cần thông báo trước cho người dùng.

 

Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, VNG có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, VNG và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 

Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

1. Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (2) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn, (3) Truy cập microphone. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn.

2. Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

Ngoài các thông tin trên, chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

 

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho VNG hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi Laban key

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 

Liên Lạc Với Chúng Tôi

Vui lòng liên hệ tới chúng tôi, theo địa chỉ vng.laban@gmail.com. Chúng tôi sẽ xem xét, xử lý và có phản hồi sớm nhất.

 

Back to top