Tiếng Việt

LABAN SMS's PRIVACY POLICY

At VNG, we take our users privacy very seriously. In Laban SMS, we do not collect your personal data without your explicit consent. Specifically, your messages are never collected. The only exception is when you mark a message as spam as described below.

How Laban SMS detects spam messages

One of the key features of Laban SMS is the ability to automatically detect spam messages based on content analysis. Our spam filter has been built from analysis of a large number of sample messages from in our database. However, the analysis of your incoming messages is done locally in your phone only. Therefore, the messages are never sent to any remote servers. Messages detected as “spam” spam will be moved to a separate folder called “Blocked Messages”. You can access this folder from Laban SMS slide menu (by swiping from the left side of your phone). If a message is mistakenly detected as spam, you can move it back to your main inbox folder.

Beside automatic filter, you can also explicitly mark a message as spam. In such case, the message will be moved to “blocked messages” folder. At the same time, you will also be prompted with an option to send that message to Laban SMS’s servers to help us improve our spam filter algorithm. This is the only scenario that a message may be sent to Laban SMS’s servers.

What other data Laban SMS collects?

To better support our users and improve Laban SMS, we use Google Analytics to collect some basic statistics usage information such as phone configuration, Android version, and Laban SMS screen sessions. In using Google Analytics, we have to comply with Google’s strict policy regarding users privacy. All the information collected is anonymous. No sensitive or personal information (such as account Id, phone number) is collected. If you don’t want this statistics usage information to be collected, you can uncheck this option in Laban SMS’s settings

Policy Updates

Periodically, we may update this privacy policy. When that happens, we will post the updates in this website and in our application. We will not automatically collect your data without your explicit consent.

THỎA THUẬN BẢO MẬT CỦA LABAN SMS

Tại VNG, chúng tôi rất chú trọng đến việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Với Laban SMS, chúng tôi cam kết không tự thu thập tin nhắn cũng như những thông tin cá nhân khác của người dùng.

Chức năng tự động chặn tin nhắn rác

Laban SMS là ứng dụng nhắn tin được thiết kế và phát triển với mục đích chính là giúp người Việt chặn tin nhắn rác hiệu quả. Ứng dụng có hai chế độ là tự động chặn và chặn theo luật mà bạn thêm vào.

Chức năng tự động chặn được chúng tôi phát triển dựa trên những mẫu tin rác phổ biến. Chương trình chỉ tự động chặn những tin được cho là tin rác của những số điện thoại lạ (không nằm trong danh bạ). Mục đích tự động chặn là giúp cho bạn không phải quản lý thủ công việc thêm những từ khóa, những số điện thoại làm phiền bạn vào trong luật chặn.

Chương trình lưu trữ những tin nhắn bị chặn ở một thư mục khác trong ứng dụng giúp cho hộp thư tin nhắn chính luôn được sạch sẽ. Bạn vẫn có thể khôi phục lại những tin nhắn này, chuyển những tin nhắn này về lại hộp thư tin nhắn chính.

Nếu không muốn tự động chặn với một số điện thoại nào đó, bạn có thể vào trong mục “Luật chặn” của chương trình và thêm số này vào trong danh sách số tin cậy.

Báo cáo tin rác dùng để làm gì?

Laban SMS hỗ trợ người dùng tự động chặn những tin rác phổ biến dành cho người Việt. Tuy nhiên, chức năng này chỉ mới phát triển dựa trên việc phân tích những mẫu tin rác phổ biến nhất. Việc tự động chặn tin rác có thể sẽ chưa tốt đối với từng người dùng khác nhau. Do đó, chúng tôi cho người dùng thêm mục “báo cáo tin rác” để chuyển những tin nhắn rác vào trong thư mục tin rác. Khi đó, bạn có thể lựa chọn gửi tin rác này lên hệ thống Laban SMS để chúng tôi cải thiện tính năng tự động chặn.

Khi bạn chọn “báo cáo tin rác” chúng tôi luông có một mục chọn trên hộp thoại hiện ra để bạn quyết định có gởi tin rác này lên hệ thống Laban SMS hay không. Nếu bạn bỏ chọn, tin nhắn này chỉ được chuyển qua thư mục tin rác mà và không gởi lên hệ thống của chúng tôi.

Các thông tin được thống kê khác

Để ngày càng hoàn thiện Laban SMS và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, chúng tôi có sử dụng Google Analytics để thống kê một số thông tin cơ bản như thông số điện thoại, phiên bản Android của thiết bị và các màn hình được sử dụng trong Laban SMS. Để có thể sử dụng Google Analytics chúng tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách của Google về quyền riêng tư của người dùng. Tất cả các thông tin được thống kê đều dưới dạng không định danh. Không thống kê các thông tin nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân (như thông tin tài khoản, số điện thoại). Nếu bạn không muốn những thông tin cơ bản này được thống kê, bạn có thể tắt tùy chọn này trong phần thiết lập cài đặt của ứng dụng Laban SMS.

Thay đổi thỏa thuận

Thỏa thuận này có thể được thay đổi định kỳ. Mỗi khi thay đổi về thỏa thuận chúng tôi sẽ thông báo với bạn qua chương trình, đồng thời sẽ cập nhật trên trang web của Laban SMS. Chúng tôi sẽ không bao giờ tự động thu thập dữ liệu nếu không có được sự cho phép của bạn.

Back to top