Zamoji's Privacy Policy

Overview of our Privacy Policy

This is the privacy policy for Zamoji.

At Zalo Group, protecting your personal data and sharing communitiy is core to our mission.

How we protect your data

All data will be encrypted.

Information We Collect

- Your pictures which is used to make your Sticker

- Your basic information when you login Facebook or Zalo.

Link with LabanKey and Zalo

Make to easy send your sticker, our app will be integrated into LabanKey and Zalo. You can send your sticker from LabanKey and Zalo. So we need share stickers with these applications.

Please conside our “Term Of Conditions”, if you want to use this feature.

Policy changes

Periodically, we may update this privacy policy. When that happens, we will post the updates in this website and in our application (Zamoji). We will not automatically collect your data without your explicit consent.

====================

Thỏa thuận bảo mật của Zamoji

Giới thiệu

Đây là thỏa thuận bảo mật của ứng dụng Zamoji.

Tại VNG Group, Chúng tôi  rất chú trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi cam kết không thu thập và trao đổi thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba.

Chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn như thế nào ?

Tất cả các dữ liệu của bạn sẽ được mã hõa và lưu trữ. Chúng tôi bảo đảm không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

Những thông tin chung tôi cần từ bạn:

- Hình ảnh bạn cung cấp để tạo Sticker.

- Thông tin đăng nhập của bạn (Thông qua Zalo, Facebook) nhằm để lưu trữ và phục hồi dữ liệu của bạn.

Tích hợp với ứng dụng LabanKey và Zalo

Là một ứng dụng tạo ra những bộ Sticker theo cá nhân. Zamoji tích hợp vào các ứng dụng Zalo và Laban Key, nhằm giúp cho bạn có thể gửi Sticker một cách nhanh chóng hơn.

Để đáp ứng cho việc tích hợp, chúng tôi chia sẻ việc hiển thị và gửi với các ứng dụng trên.

Hướng dẫn dẫn sử dụng, các bạn có thể xem thêm tại: https://app.laban.vn/zamoji

Bạn phải đồng ý các điều khoản nếu muốn sử dụng tính năng này.

Thay đổi thỏa thuận


Thỏa thuận này có thể được thay đổi định kỳ. Mỗi khi thay đổi về thỏa thuận chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web của  Zamoji. Chúng tôi sẽ không tự động thu thập dữ liệu nếu không có được sự cho phép của bạn.

 

Back to top